Arkivplan Vindafjord kommune

segling

 

Vindafjord kommune arbeider  med fullstendig revisjon av arkivplanen. Den gamle planen ligg difor ikkje ute. Forventa ny plan skal vera ferdig til årsskiftet 2018/2019